Het Dorpshuis

De verschillende zalen in De Höllekes zijn: Rabozaal, Tauruskamer, grote vergaderkamer,balletzaal, kleine vergaderkamer en foyer.
(Voor deze laatste ruimtes zoeken we nog sponsors)      mail: beheer@dehollekes.nl

 • ...

 

Waarvoor kun je terecht in het dorpshuis?

 • Kletsen aan de bar, samen een kopje koffie drinken, een kaartje leggen, een partijtje biljarten
  Repetities verenigingen [toneel, muziek enz.]
 • Vergaderingen
 • Buurt- en verenigingsfeesten, tentoonstellingen [tijdig reserveren],
 • TPG-postagentschap  U kunt hier terecht voor o.a. postzegels, briefkaarten, adreswijzigingen, ophalen en afgeven van pakjes en briefpost, aangetekende stukken en informatiebrochures. Het agentschap heeft dezelfde openingstijden als  “De Höllekes”.
 • Kopiëren
 • Fysiotherapie en fysiogym – bloedprikken
 • Ballet – countrydansen
 • Verschillende andere vormen van bewegingsoefeningen
 • Presentaties
 • Uitvoeringen, toneel etc. etc.

 

Ruimte reserveren