Het Dorpshuis

De verschillende zalen in De Höllekes zijn: Rabozaal, Tauruskamer, grote vergaderkamer,balletzaal, kleine vergaderkamer en foyer.
(Voor deze laatste ruimtes zoeken we nog sponsors)      mail: beheer@dehollekes.nl

 • ...

 

Waarvoor kun je terecht in het dorpshuis?

 • vergaderingen
 • Buurt- en verenigingsfeesten, tentoonstellingen [tijdig reserveren],
 • TPG-postagentschap  U kunt hier terecht voor o.a. postzegels, briefkaarten, adreswijzigingen, ophalen en afgeven van pakjes en briefpost, aangetekende stukken, telefoon– en strippenkaarten, cadeaubonnen en informatiebrochures. Het agentschap heeft dezelfde openingstijden als  “De Höllekes”.
 • Kopiëren
 • Fysiotherapie en fysiogym – bloedprikken
 • Computer- en internetcafé
 • Ballet – volksdansen – countrydansen
 • Verschillende andere vormen van bewegingoefeningen
 • Kletsen aan de bar, een kaartje leggen,een partijtje biljarten
  Repetities verenigingen [toneel, muziek enz.]
 • Presentaties
 • Uitvoeringen, toneel etc. etc.

 

Ruimte reserveren