Buurtvereniging Eindhovenseweg

Buurtschap De Eindhovenseweg, opgericht op 19 maart 1979, stelt zich ten doel het bieden en bevorderen van mogelijkheden tot activiteiten voor alle leden, waarbij gestreefd wordt naar programma’s en activiteiten die het sociale contact tussen de leden bevorderen, en die recreatie bieden aan leden. De vereniging wil dit doel bereiken door:

1.     Het organiseren van activiteiten die een aangename en recreatieve vrijetijdsbesteding mogelijk maken.

2.     Het verzorgen van attenties bij bijzondere gebeurtenissen zoals geboorten, huwelijk, jubilea, et cetera.

3.     Het bevorderen en coördineren van activiteiten die het saamhorigheidsgevoel van de leden tot uiting laten komen.

Nieuwe bewoners worden door het bestuur uitgenodigd lid te worden.

De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen.

De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen en voert de correspondentie.

De penningmeester is belast met de financiële administratie van het buurtschap.

Aanvullende bestuursleden en contactadressen ondersteunen de activiteiten.

Het werkgebied omvat: Eindhovenseweg, Bussereind, Knegselseweg.

Voorbeelden activiteiten: feestavond, sinterklaasviering, paaseieren rapen, fietstocht, barbecue, kanotocht, excursies.

Voorzitter/penningmeester Huub Kox, e.mail:  h.kox3@upcmail.nl

Secretaris: H.Schulte-Jansen e.mail:  schulteleny@gmail.com