Belangenvereniging Senioren Steensel

Welkom bij onze Belangenvereniging Senioren Steensel

Een vereniging voor iedereen vanaf 50 jaar.

Samen zetten we ons in voor actieve deelname van senioren in de samenleving, voor de bevordering van onderlinge sociale contacten en voor zelfredzaamheid.

Wij ontmoeten elkaar regelmatig in het gemeenschapshuis  “de Hollekes” maar ook in “De Stern”.

Binnen onze vereniging hebben we aandacht voor elkaar . We zijn er niet alleen voor de gezelligheid , maar ook voor als we elkaar nodig hebben . Samen houden we ons mooie Steensel leefbaar en maken we het tot een mooie plaats om prettig oud te worden.

Samen met de Dorpsraad Steensel (DS)  hebben wij in april 2021 het initiatief genomen om ontwikkelingen in gang te zetten met als uit eindelijke doel:

Dat er voldoende woonvormen, met gepaste zorg  van zowel professionele hulp, mantelzorgers als vrijwilligers zijn om zolang als mogelijk in Steensel te kunnen blijven wonen.

Ook ondernemen we veel activiteiten zoals o.a.

samen eten, fietsen, wandelen, reizen, gymmen , koersballen, kaarten of excursies.

We organiseren die samen met een aantal vrijwilligers. Maar ook staan deze vrijwilligers voor u klaar om u te ondersteunen bij:

  • Wmo adviezen
  • Het invullen van uw belastingformulier.
  • Thuisadministratie
  • Ouderenadvisering
  • Vervoersdienst
  • Klussendienst

Verder organiseren wij themabijeenkomsten over bijvoorbeeld, mobiliteit, langer thuis wonen , eigen verantwoordelijkheid en regie behouden. En hoe participeer je hierin.

Landelijk worden wij ondersteund door KBO Brabant , met het maandblad Ons, en o.a. met pensioen-  en welzijnsvraagstukken.

Voor meer informatie neem dan contact met ons op.

Het bestuur

 

Visieplan Welzijn Wonen en Zorg Steensel

Nieuwsbrief februari 2022

factsheet-langer-thuis-blijven-wonen-in-steensel-definitief-docx

vragenlijst-woonwensen-voor-steenselse-senioren

thuiszorg-well

 

Vervoersdienst en klussendienst : via 0497-517240 (voorlopig)

Vervoersdienst “Stichting De Stern” en is bedoeld ouderen en mensen met een lichte beperking (niet rolstoel gebonden) die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, geen vervoersmogelijkheid hebben in eigen omgeving (buren, kennissen en familie) en in principe niet verder willen reizen dan 15 kilometer vanaf het woonadres.

Eigen (financiële) bijdrage?

U betaalt aan de chauffeur. Vervoer binnen Steensel kost

€ 1,00 per rit. Voor overige ritten betaalt u € 0,30 per kilometer. Indien onze chauffeur moet wachten in het ziekenhuis of elders wordt € 2,50 extra in rekening gebracht voor een kop koffie. Hier kunnen eventuele parkeerkosten bij komen.

Opgeven als vrijwilliger

Ben jij een prima chauffeur? Vind jij het geen probleem om iemand uit je dorp een keer ergens naartoe te brengen? Meld je dan aan voor de Vervoersdienst Steensel via 0497-517240

‘Klussen-dienst’ heeft?

Klussendienst “Stichting De Stern” en is bedoeld voor ouderen, mensen met een beperking of mensen die chronisch ziek zijn en tijdelijk niet in staat zijn om kleine klussen in en om het huis te doen èn die niemand in de omgeving hebben waarop beroep kan worden gedaan voor een klusje.

Hoe meldt u zich aan?

U belt met uw klusvraag naar de ‘Klussendienst Steensel’ via 0497-517240  (voorlopig)

Eigen (financiële) bijdrage?

U betaalt aan de klusser. Een klus kost € 2,50 per half uur. De materiaalkosten moet u zelf betalen. Voor het halen van het materiaal in winkel betaalt u

€ 0,30 per kilometer.

 

Vrijwillige ouderenadviseur: 

Taak en aandacht van de ouderadviseur is:

  • Wegwijs maken bij vragen en problemen
  • Advies is op verzoek.

Aandachtvelden zijn o.a.; wegwijs in financiële regelingen, advies en voorlichting, bevorderen zelfredzaamheid, signalering van knelpunten.

Thuisadministratie:

De hulp bij thuisadministratie, is bedoeld voor mensen die moeite hebben met hun administratie. Een geschoolde vrijwilliger kan u komen helpen. De hulp is gratis.

Aanmelden gemeentehuis Dijk 15 , 5521 AW Eersel, lokaal loket.

 

Belasting invul hulp:

Heb je hulp nodig bij het invullen van de jaarlijkse aangifte tegen een kleine onkosten vergoeding, dan kun je terecht bij de volgende personen:

Frans Nooijen                 51 42 57

Nic Mares                        51 40 84

Ad Lavrijsen                   51 25 23