Belangenvereniging Senioren Steensel

Beste leden,

Hopelijk zijn jullie ondanks alle beperkingen,  de afgelopen maanden goed en gezond doorgekomen. We hadden gehoopt om na de vakantie de activiteiten weer te mogen opstarten. Maar helaas! Voor onze groep met een verhoogd risico kunnen en mogen wij geen risico’s nemen. De voorschriften blijven dan ook onveranderd:  ben voorzichtig,  hou je aan de voorschriften en neem geen risico’s. Adviezen aan ons  zijn dan ook:  start voorlopig de activiteiten niet op. Wij als bestuur zouden niets liever dan aan de slag gaan, maar dat zit er voorlopig nog niet in. Zie verder hierna,  “Met betrekking tot vragen over risico’s van het coronavirus”.

Wij als bestuur gaan ons de komende maanden verdiepen in de vraagstukken met betrekking tot Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren.

De plannen van de gemeente zijn om de komende 5 jaar ruim 100 woningen te bouwen in Steensel. De Dorpsraad vraagt ons naar de wensen en behoeften op het gebied van woningbouw van de senioren. Voor onze vereniging is het van belang dat wij tijdig kunnen aangeven wat de behoeften zijn: wat voor soort woningen en hoeveel woningen zijn er nodig?  En wat is dan de juiste locatie?

Maar het gaat niet alleen over de vraag hoeveel woningen nodig zijn maar ook aan welke eisen deze moeten voldoen. En als we dan nog een stap verder zetten dan willen we hier graag zorg en welzijn aan koppelen.

Het liefst zouden wij in groepjes met jullie hierover van gedachten wisselen,  over wat jullie wensen zijn en hoe wij hieraan vorm kunnen geven. Wij doen dit in samenwerking met de dorpsraad, die via de werkgroep Wonen de totale behoeften en wensen van ons naar de gemeente in beeld brengen.

Wij willen de komende maanden de nodige tijd vrijmaken om hier een opzet voor te maken en jullie  te benaderen om duidelijkheid  te verkrijgen over welke gedachten en wensen er leven. In deze corona periode  is het onderzoek en een  informatie- bijeenkomst  niet gemakkelijk. Het wordt nog een uitdaging hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

Mogelijk dat wij de komen de maanden een beroep doen op een aantal leden om via een werkgroep hierover mee te denken en ideeën uit te werken. Als je interesse hebt maakt dit dan kenbaar aan een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet.

Bestuur

 

nieuwsbrief-maand-juni

factsheet-langer-thuis-blijven-wonen-in-steensel-definitief-docx

vragenlijst-woonwensen-voor-steenselse-senioren

thuiszorg-well

 

Vervoersdienst en klussendienst : Riet Gosselink tel: 513435

Zie voor meer informatie Pierenbode  nr. 2.

Vervoersdienst “Stichting De Stern” en is bedoeld ouderen en mensen met een lichte beperking (niet rolstoel gebonden) die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, geen vervoersmogelijkheid hebben in eigen omgeving (buren, kennissen en familie) en in principe niet verder willen reizen dan 15 kilometer vanaf het woonadres.

Eigen (financiële) bijdrage?

U betaald aan de chauffeur. Vervoer binnen Steensel kost

€ 1,00 per rit. Voor overige ritten betaalt u € 0,30 per kilometer. Indien onze chauffeur moet wachten in het ziekenhuis of elders wordt € 2,50 extra in rekening gebracht voor een kop koffie. Hier kunnen eventuele parkeerkosten bij komen.

Opgeven als vrijwilliger

Ben jij een prima chauffeur? Vind jij het geen probleem om iemand uit je dorp een keer ergens naartoe te brengen? Meld je dan aan voor de Vervoersdienst Steensel via 0497-513435

‘Klussen-dienst’ heeft?

Klussendienst “Stichting De Stern” en is bedoeld voor ouderen, mensen met een beperking of mensen die chronisch ziek zijn en tijdelijk niet in staat zijn om kleine klussen in en om het huis te doen èn die niemand in de omgeving hebben waarop beroep kan worden gedaan voor een klusje.

Hoe meldt u zich aan?

U belt met uw klusvraag naar de ‘Klussendienst Steensel’ via 0497-513435.

Eigen (financiële) bijdrage?

U betaalt aan de klusser. Een klus kost € 2,50 per half uur. De materiaalkosten moet u zelf betalen. Voor het halen van het materiaal in winkel betaalt u

€ 0,30 per kilometer.

 

Vrijwillige ouderenadviseur: Riet Gosselink tel: 513435

Taak en aandacht van de ouderadviseur is:

  • Wegwijs maken bij vragen en problemen
  • Advies is op verzoek.

Aandachtvelden zijn o.a.; wegwijs in financiële regelingen, advies en voorlichting, bevorderen zelfredzaamheid, signalering van knelpunten.

Thuisadministratie:

De hulp bij thuisadministratie, is bedoeld voor mensen die moeite hebben met hun administratie. Een geschoolde vrijwilliger kan u komen helpen. De hulp is gratis.

Aanmelden gemeentehuis Dijk 15 , 5521 AW Eersel, lokaal loket.

 

Belasting invul hulp:

Heb je hulp nodig bij het invullen van de jaarlijkse aangifte tegen een kleine onkosten vergoeding, dan kun je terecht bij de volgende personen:

Frans Nooijen                 51 42 57

Nic Mares                        51 40 84

Ad Lavrijsen                   51 25 23