Repair Café Steensel

Elke laatste donderdagochtend van de maand van 9:30-12:00 in Gemeenschapshuis De Höllekes

 

Wat is een Repair Café?

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, zijn vrijwilligers aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Voor kleding, kleine meubels, computers, computerhulp, elektrische apparaten, speelgoed etc.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen.

Kosten?

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Benodigde onderdelen dient men zelf te betalen.

Wat repareren wij?

  • Speelgoed
  • Kleine meubels
  • Elektrische apparaten, bijvoorbeeld koffiezetters. Geen zware apparaten witgoed zoals wasmachines of koelkasten e.d.
  • Computers en ondersteuning/vragen bij computergebruik.
  • Eenvoudige kledingreparaties

Voorwaarden reparatie

De activiteiten van het Repair Café worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

  • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
  • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
  • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten. • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

Kijk op https://steensel.buurbook.nl/mijn-buur/repaircafe-steensel voor de actuele agenda en berichten.